A59: plan onay prosedürü

A59'un Duisburg otoyol kavşağı ile Marxloh bağlantısı arasında altı ila se-kiz şeritli genişletilmesi
Plan onaylama prosedürü nedir ve otoyolun genişletil-mesinden etkileniyorsam ne yapabilirim?

Plan onaylama prosedürü nedir?

Federal Karayolları Kanunu (FStrG) uyarınca, otoyollar ancak planlamanın belirli bir prosedüre göre "onaylanması" halinde inşa edilebilir veya değiştirilebilir – Duisburg-Meiderich ve Duisburg-Hamborn'daki A59 için de durum böyledir. Bunun nedeni, otoyolların büyüklükleri, yapım şekilleri (örneğin yükseltilmiş yol olarak) ve üzerlerinde seyreden araba ve kamyonlar nedeniyle zaten birçok farklı etkiye sahip olmalarıdır.

A59'un genişletilebilmesi için "plan onaylama prosedürü" yürütülmesi gerekmektedir. Bu prosedürde, A59'dan etkilenen tüm hususlar üzerinde tek tip bir karar verilir. Amaç, mümkün olduğunca tüm çıkarları dikkate almaktır. Prosedürün sonunda plan onaylama kararı verilirse, inşaata izin verilir. Başka onaylara gerek yoktur. Plan onaylama kararı, aynı zamanda yolun inşası için gerekli arazilerin kamulaştırılması için de yasal dayanaktır. Federal Karayolları İdaresi (FBA), prosedürü yürüten yetkili makamdır veya başka bir deyişle: Planı onaylayan makamdır. A59’un genişletilmesinin proje yürütücüsü ve inşaatçısı ise Autobahn GmbH des Bundes (AdB) sıfatlı federal otoyol şirketidir.