Kultur- und Stadthistorisches Museum

Dit museum vertelt de geschiedenis van Duisburg vanaf de vroege middeleeuwen tot aan de moderne tijd en informeert over de traditionele gebruiken van het gebied rond de Nederrijn. Het is de thuisbasis van de Mercator-collectie en historische tentoonstellingen.

Stadsgeschiedenis

Het Kultur- und Stadthistorische Museum ligt tussen de Burgplatz en de binnenhaven, vlakbij de oude stadsmuur. Toen Duisburg 100 jaar geleden de graanschuur van het Ruhrgebied werd, maakte het gebouw deel uit van de Rosiny-molen.

 

Het museum vertelt de geschiedenis van de stad in twee ruimten: in de eerste begint de tentoonstelling met de ijstijd, gevolgd door de Teutonen en Romeinen en eindigt in de Middeleeuwen, toen Duisburg een belangrijke handelsplaats was. Dan begint de industrialisatie: steenkool, staal, de spoorwegen en havens. De tentoonstelling focust vervolgens op de ontwikkeling van de stad in de twintigste eeuw, haar infrastructuur en dagelijks leven, de eerste warenhuizen en de bouw van het theater en de “Tonhalle”. Een foto van het gebombardeerde stadscentrum laat de gevolgen van de Nazitijd zien, voor de jaren van economische voorspoed, het zogenaamde “Wirtschaftswunder”, aanbreken.

 

Het Zentrum für Erinnerungskultur, Menschenrechte und Demokratie (Centrum voor herinneringscultuur, mensenrechten en democratie) werd opgericht in samenwerking met het stadsarchief. Het team biedt rondleidingen door het centrum aan en organiseert evenementen en tentoonstellingen.

Cultuurgeschiedenis

De Köhler-Osbahr-collectie van munten en antiquiteiten is een bijzondere verzameling van valuta uit de hele wereld en etno-historische artefacten uit talrijke culturen. De voorwerpen uit Midden- en Zuid-Amerika werden al vaak uitgeleend aan grote tentoonstellingen. Het plan is om de komende jaren te gaan focussen op het Nabije Oosten, het oude Griekenland en de Indiase Hindi-cultuur.

 

Het hartstuk van het museum, zowel in cultureel alsook historisch opzicht, is de “Schatkamer van Mercator”, die in 2012 – ter gelegenheid van het Mercator-jubileum – op indrukwekkende wijze nieuw werd ingericht. De cartograaf Gerhard Mercator (1512-1594) maakte de beste globes en atlassen van zijn tijd. Dankzij zijn wereldkaart voor zeevaarders staat hij tevens bekend als grondlegger van de moderne navigatie. De Duisburgse Mercator-collectie behoort tot de belangrijkste binnen Europa.

Kultur- und Stadthistorisches Museum, binnenaanzicht
Kultur- und Stadthistorisches Museum, binnenaanzicht
Kultur- und Stadthistorisches Museum, exposeren
Kultur- und Stadthistorisches Museum, exposities

Links

Meer Informatie

Kultur- und Stadthistorisches Museum